Refleksologija


Refleksologija se sastoji u manipulaciji određenih delova na stopalima  i ponekad rukama, sa svrhom dovođenja organizma u homeostazu ili ravnotežu. Prema refleksolozima, različiti delovi stopala odgovaraju
Refleksologija tacke
određenim organima ili telesnim sistemima i stimulacija odgovarajućeg područja ima svrhu da ukloni energetske blokade za koje se
smatra da uzrokuju bolove ili oboljenje u povezanim strukturama. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi s desne strane tela zastupljeni na desnom stopalu, a tako je i sa levom stranom.

U refleksologiji postoji nekoliko osnovnih tehnika, koje možete sprovesti vi sami ili partner. U temeljnoj tehnici palca koristi se unutrašnja ivica jagodice palca da bi se njome "hodalo" po refleksnim područjima.
Refleksologija tacke Hodanje se sastoji od kretnji puzanja prema napred, u kojima se savija prvi zglob na palcu i neznatno ispravlja kako se prst malo pomalo pomera prema napred. Tehnika prsta koristi isti pokret hodanja, ali s ivicom kažiprsta najbližem palcu. Kada radite na određenom mestu, jedna ruka bi trebalo da radi u udobnom položaju - ispruženog tabana i ravnih prstiju.
Praktičari refleksologije tvrde da ona može da ublaži široku lepezu različitih zdravstvenih problema.