TRIAZOLAM - ANKSIOLITIKTriazolam, blagi sedativ i hipnotik, primenjuje se za lečenje nesanice. Kod upotrebe ovog leka češća je pojava kratkotrajne amnezije kod naglog buđenja nego pri primeni drugih lekova, pa treba paziti na trajanje njegovog delovanja. Više informacija vidi pod Benzodiazepini.
Međudejstva su moguća sa eritromicinom i izoniazidom, a to su njegovo pojačano dejstvo i potencijalna toksičnost.