ANTITUSICI - SUPRESORI KAŠLJA, SREDSTVA ZA POTISKIVANJE KAŠLJA


Antitusici se primenjuj za ublažavanje jačine i učestalosti suvog, prolaznog kašlja koji prati alergije, prehlade i grip. Ne smeju se primenjivati u slučaju produktivnog (gnojnog ili sluzavog) iskašljavanja, osim ako je kašalj izrazito neprijatan ili
ometa san. Neki supresori kašlja deluju na mozak i suzbijaju refleks kašlja. Drugi deluju na ždrelo i bronhije, ublažavajući iritaciju i opuštajući mišiće. Pod Dekstrometorfan ćete naći više informacija o snažnom, nenarkotičkom leku protiv kašlja. Informacije o lekovima koji pomažu suzbijanje kašlja vidi pod Kodein, Hidrocinodon i Opioidni analgetici.