ANTIVIROTICI - ACIKLOVIR, AMANTADIN, INTERFERON, ZIDOVUDINAntivirusni lekovi, grupa lekova uvedena poslednjih decenija, primenjuju se za lečenje virusnih infekcija od gripa do herpes i SIDE (AIDS-a). Svaki antivirusni
lek obično je efikasan protiv samo jednog virusa, iako je u nekim slučajevima samo jedan antiviusni lek koristan protiv više virusa. Pošto se virusi veoma razlikuju od bakterija, antibiotici nemaju efekta kod virusnih bolesti.
Antivirusni lekovi deluju na različite načine. Jedni potiskuju sposobnost razmnožavanja virusa zaustavljanjem oblikovanja ili deobe njihovog genetskog materijala. Drugi onemogućavaju prodiranje virusa ili njegovog genetskog materijala u ćelije organizma. Više informacija potražite uz pojedine generičke lekove koji su  navedeni.