NESTEROIDNI LEKOVI PROTIV ZAPALJENJA


Generički nazivi : Diklofenak, Etodolak, Flurbiprofen, Ibuprofen, Ketorolak, Nabumeton, Naproksen, Oksaprozin
Nesteroidni lekovi protiv zapaljenja su i nenarkotički analgetički lekovi koji ublažavaju upalu, naročito kod artritisa. Uzimaju ih bolesnici koji ne smeju da koriste acetilsalicilnu kiselinu ili u slučaju kad ona nije delotvorna. Osim što smanjuju zapaljenje, ovi lekovi ublažavaju bolove i snižavaju povišenu temperaturu. Više informacija vidi pod generičkim nazivima pojedinih lekova.


Bolesti
  • upale, posebno povezano sa osteoartritisom i reumatoidnim artritisom
  • bol izazvan upalom, operacijom zuba ili nekom drugom operacijom, menstruacijom ili migrenom, groznica
Neželjena dejstva
Blaga :
Vrtoglavica, sanjivost, glavobolja, bolovi ili grčevi u stomaku, zatvor, proliv, gorušica, mučnina.
Teška :
Anafilaktička reakcija (plikovi, osip, jak svrab, otežano disanje). Odmah potražite hitnu lekarsku pomoć.

Ukoliko se pojave sledeći simptomi, odmah prekinite primenu i javite se lekaru : bolovi u grudima ili nepravilni otkucaji srca, slabljenje sluha ili zvonjava u ušima, otežano disanje, zadržavanje tečnosti, crne katranaste stolice, krv u mokraći, osetljivost na svetlo, žutica (koja ukazuje na krvarenje), modrice, umor, osetljivost gornjeg dela stomaka i žutiko kože i očiju.

Posebne informacije
  • Ako ovi lekovi  nadražuju želudac, treba ih uzimati sa hranom ili mlekom.
  • Ne smeju se uzimati ako postoji alergija na njih ili acetilsalicilnu kiselinu, jer mogu izazvati sužavanje bronhija ili asfiksiju (nedostatak vazduha sa gušenjem) kod astmatičara osetljivih na acetilsal. kis..
  • Treba ih izbegavati ili se pre njihive primene posavetovati sa lekarom u slučaju da bolujete od astme, peptičkog ulkusa, enteritisa (zapaljenja tankog creva), visokog krvnog pritiska, poremećaja krvarenja, epilepsije, Parkinsonove bolesti ili oštećenja jetre ili bubrega.
  • Ne smeju se uzimati doze veće od preporučenih. U slučaju predoziranja potražite hitnu lekarsku pomoć. Mogući simptomi prevelike doze su sanjivost, pojačano znojenje, ubrzan rad srca, bolovi u stomaku, povraćanje, mučnina, gastrointestinalno krvarenje i gubitak orijentacije.
  • Ne preporučuju trudnicama, naročito u poslednjem tromesečju trudnoće i dojiljama.
Moguća međudejstva 

Pošto pokazuju međudejstva sa mnogim materijama, pre uzimanja bilo kog drugog leka posavetujte se sa lekarom ili apotekarom. Mogu uticati na rad jetre i bubrega, čime povećavaju tiksičnost drugih lekova.
Alkohol : moguće krvarenje i ulkusi.
Antacidi : slabije dejstvo nesteroidnih lek. prot. zap.
Antikoagulansi : pojačano dejstvo antikoagulanasa, moguće krvarenje.
Antikonvulzivi : pojačano dejstvo fenitoina.
Antidijabetički lekovi i insulin : pojačano hipoglikemičko dejstvo.
Acetilsalicilna kiselina (aspirin) : povećana opasnost od želudačnih tegoba.
Beta adrenergički blokatori : slabije antihipertenzivno delovanje.
Ciklosporin : povećana opasnost od oštećenja bubrega.
Cimetidin : može pojačati ili oslabiti delovanje nesteroidnih lekova pr. zap..
Diuretici : slabije diuretičko dejstvo.
Metotreksat : povećana toksičnost metotreksata, može izazvati smrt.
Kolhicin : mogućnost krvarenja i ulkusa kad se kombinuje sa pojedinim nester. lekovima prot. zap.
Kortikosteroidi : moguće krvarenje i čirevi.
Paracetamol : veća opasnost od štetnih dejstava na rad bubrega ili jetre.
Probenecid : pojačano delovanje nesteroidnih lekova i mogućnost trovanja.
Sulfonamidi : mogućnost trovanja sulfonamidima.
Verapamil : povećana toksičnost.