DIGOKSIN - Preparati digitalisa, LANIKOR, DILAKOR, DIGOKSIN


Digoksin je preparat digitalisa koji se od 1934. godine primenjuje za jačanje srca i lečenje srčanih aritmija. digoksin pokazuje međudejstvo sa brojnim lekovima dostupnim na recept i bez recepta.
Koristi se kod  zastojnog oboljenja srca, sprečavanje i lečenje srčanih aritmija, atrioventikularne tahikardije i paroksizmalne nodalne tahikardije. Danas se digoksin koristi pre svega za suzbijanje pretkomorskih tahiaritmija.


Neželjena dejstva
Blaga
Ne očekuju se, sva neželjena dejstva su potencijalno opasna.
Teška
Spor ili nepravilan rad srca, kod dece ubrzan rad srca, zamagljen vid ili žuti halo-efekat oko predmeta, sanjivost, smetenost ili potištenost, glavobolja, nesvestica. Problemi sa varenjem kao i bol u donjem delu trbuha, proliv, mučnina, povraćanje ili gubitak apetita, umor ili slabost nepoznatog uzroka. Alergijske reakcije (retko).

Posebne informacije
Ne prekidati uzimanje leka bez znanja lekara, to može izazvati srčane probleme.
Proveravati puls ako je lekar tako preporučio i treba obavestiti odmah lekara ako je puls manji od 60 u min.
Digoksin može da prođe kroz posteljicu i utiče na fetus, do odojčeta može da dođe preko majčinog mleka. Stoga trudnice i dojilje motaju veoma oprezno da koriste ovaj lek. Doza se često mora smanjiti za žene koje su nedavno rodile (do 6 nedelja posle porođaja).
Izbegavati sve antacide koji se nalaze u slobodnoj prodaji kao i lekove protiv kašlja, prehlade, alergije i dijete, osim ako lekar nije drugačije preporučio.


Moguća međudejstva
Sledi nepotpun spisak lekova i drugih materija koje mogu izazvatimeđuddejstva sa digoksinom.
 • Amjodaron (antiaritmik)- povećane količine digoksina u krvotoku, što može dovesti do poremećaja srčanog ritma.
 • Drugi antiaritmici, zamene kalcijuma, rauvolfija (antihipertenzivni lek)- pojačane srčane aritmije
 • Antacidi, antidijaroici, antiulkusni lekovi, vlakna u ishrani, laksativi - smanjena resorpcija digoksina
 • Blokatori kalcijumskih kanala - povećane količine digoksina u krvotoku, što može dovesti do poremećaja srčanog ritma.
 • Diuretici - mogu pojačati ili oslabiti efekte dogoksina.
 • Dodaci kalijuma - povećana opasnost od viška kalijuma, može dovesti do poremećaja srčanog ritma. Ne uzimati dodatne količine kalijuma zajedno sa digoksinom.
 • Eritromicin - povećana resorpcija digoksinaa i time njegovo delovanje i neželjena dejstva.
 • Flukoksetin- pojačava dejstvo digoksina.
 • Indometacin, nesteroidni lek protiv zapaljenja - povećane količine digoksina u krvi.
 • Jonoizmenjivačke smole (holestiramin) - smanjuje resorpciju digoksina.
 • Kinidin ili kinin - povećana koncentracija digoks. u krvi.
 • Lekovi stimulansi, kao amfetamini ili dekongestivi dostupni bez recepta - povećavaju opasnost od poremećaja srčanog ritma.