TRETINOIN, VESANOID - LEK PROTIV AKNITretinoin, derivat vitamina A, primenjuje se lokalno za lečenje kožnih poremećaja kao
što su akne. Ponekad se koristi u kombinacijji sa drugim lekovima, uključujući benzoil
peroksid ili antibiotike, za lecenje teških akni. Iako nije utvrđen tačan mehanizam
njegovog delovanja, svrstan je kao ćelijski stimulator. Izgleda da ovaj lek slabi
međusobnu povezanost nekih ćelija kože. Zbog toga se koža i druge ćelije ljušte sa
površine tela, što verovatno sprečava stvaranje čepova koji zatvaraju pore. Njegovu
primenu često prati zapaljenje.


Posebne informacije
  • Da bi se izbegla nadraženost, pazite da tretinoin ne dođe u dodir sa očima,
    nosom ili drugim sluznicama.
  • Može se izazvati povećanu osetljivost na sunce i ultraljubičasto zračenje.
  • Nemedicinska sredstva za ulepšavanje se mogu koristiti, ali obavezno dobro
    očistite kožu od kozmetike pre primene tretinoina.