BROMAZEPAM, DIAZEPAM, ALPRAZOLAM - BENZODIAZEPINI


Benzodiazepini ( Bromazepam, Alprazolam, Diazepam, Klonazepam, Lorazepam...) se primenjuju za lečenje anksioznosti, nesanice, mišićnih spazama i konvulzija. Podstiču dejstvo prirodnih hemijskih materija u mozgu koje deprimiraju određena područja centralnog nervnog sistema. Neki benzodiazepini se mogu koristiti u lečenju bilo kog od dole navedenih stanja ali većina ih
ima jednu ili dve primarne primene. Na primer, alprazolam se uglavnom primenjuje kod anksioznosti, klonazepam kod konvulzija, lorazepam kod nesanice. Iako benzodiazepini mogu izazvati fizičku i psihičku zavisnost, smatraju se korisnim, naročito što ispoljavaju manju toksičnost, manje neželjenih dejstava i manju mogućnost zloupotrebe nego drugi lekovi iste namene. Više informacija naći ćete u popisima pojedinih generičkih lekova.

Bolesti
 • anksioznost i panični poremećaji (alprazolam, diazepam, lorazepam)
 • nesanica (lorazepam)
 • konvulzije i epileptični napadi (klonazepam, diazepam kao dodatni lekovi)
 • bol i spazmi skeletnih mišića (diazepam kao dodatni lek)
 • odvikavanje od alkohola (diazepam)
 • preoperativna anksioznost, primenjuje se i kao dodatak anesteziji (diazepam, lorazepam)
Neželjena dejstva
Blaga
Nespretnost ili neravnoteža, letargija, suva usta, mučnina, promena ritma pražnjenja creva.
Prolazna amnezija kad se primenjuju za lečenje nesanice vezane za promenu vremenskih zona posle višečasovnog leta avionom. Ako postoje teškoće sa pamćenjem javite se lekaru.

Teška
Vrtoglavica, omamljenost, zamagljen vid, trajna ili jaka glavobolja. Alergijska reakcija, smetenost, potištenost, promene ponašanja, napadi besa, teškoće u koncentraciji, halucinacije. Zatim nekontrolisani pokreti tela ili očiju, mišićna slabost, groznica, temperatura ili bol u grlu. Retko žutica, nizak krvni pritisak, slabokrvnost ili mali broj trombocita (modrice ili krvarenja nepoznatog uzroka).

Posebne informacije
Benzodiazepini ( Bromazepam, Alprazolam, Diazepam, Klonazepam, Lorazepam...) mogu da pogoršaju lucidnost, koncentraciju i kordinaciju. Izbegavajte vožnju i opasne aktivnosti dok se ne pokaže kako lek deluje na vas. Obavestite lekara ako postoje glaukom oštrog ugla, oštećenja bubrega ili jetre, hronično respiratorno oboljenje, mijastenija gravis, potištenost, apneja u snu ili prethodna zloupotreba ili zavisnost od droge.

Benzodiazepini mogu da pogoršaju ova stanja. Ovi lekovi mogu da izazovu apneju u snu kod osoba sa hroničnim respiratornim oboljenjem, na primer emfizemom. Benzodiazepini mogu da izazovu fizičku i psihičku zavisnost, ponekad posle samo nedelju ili dve ali iglavnom posle duže upotrebe.

Nikad ne kombinujte alkohol sa ovim lekovima, to može da izazove opasnu depresiju centralnog nervnog sistema i disanja. Uzimanje ovih lekova se ne sme naglo prekidati. Nagli prekid može da izazove simptome odvikavanja, uključujući epileptične napade, razdražljivost, nesanicu, smetenost, mentalnu depresiju, preosetljivost na bol, buku ili svetlost, osećaje sumnje i nepoverenja. Dozu treba postepeno smanjivati pod lekarskom kontrolom. Produžena upotreba može da dovede do povećanja tolerancije. Organizam se prilagođava benzodiazepinima, pa lek postaje manje efikasan. Doza se ne sme povećavati bez savetovanja sa lekarom, jer rizik zavisnosti raste sa višim dozama. Tokom trudnoće i dojenja nemojte uzimati benzodiazepine.

Moguća međudejstva
 • Alkohol, antikonvulzivi, antihistaminici koji izazivaju omamljenost (klemastin, difenhidramin), barbiturati, MAO inhibitori, opioidi, triciklični antidepresivi - pojačano sedativno dejstvo, kao preterana mentalna depresija, sanjivost i sporo ili površno disanje. Veoma je važno da se izbegava uzimanje benzodiazepina u kombinaciji sa ovim lekovima.
 • Antacidi - mogu da uspore resorpciju ovih lekova. Uzimati jedan sat posle doze bezodiaz..
 • Beta blokatori, cimetidin, disulfiram, eritromicin, ketokonazol, omeprazol, oralne tablete za kontracepciju, probenecid - mogu produžiti period zadržavanja benzodiazepina u organizmu, što dovodi do pojačanog delovanja benzodiazepina i eventualne toksičnosti.
 • Izoniazid - pojačan efekat i eventualna toksičnost diazepama. Ova interakcija se može javiti i sa drugim benzodiazepinima.
 • Klozapin - opasnost od prejake hipotenzije (nizak krvni pritisak), sporog ili površnog disanja, prestanaka disanja i srčanog udara sa smrtnim ishodom.
 • Levodopa - oslabljeno delovanje levodope.
 • Pušenje - oslabljeno dejstvo benzodiazepina.
 • Rifampicin - oslabljeno dejstvo diazepama, eventualno i drugih
 • Valproična kiselina - pojačano delovanje benzodiaz. , uključujući potištenost, opasnost od nekih tipova epileptičnih napada ako se uzima sa klonazepamom.
 • Zidovudin - opasnost od toksičnosti zidovudina.