VARFARIN, MARIVARIN, FARIN - ANTIKOAGULANSI I ANTITROMBOCITIVarfarin, jak antikoagulans, koristi se od 1941. godine. On zaustavlja zgrušavanje krvi kočeći delovanje vitamina K, glavnog sastojka u proizvodnji četiri glavna faktora koagulacije. Uzima se oralno i može biti veoma opasan ako se ne primenjuje na odgovarajući način. Važne su periodične analize krvi kako bi se pratilo vreme zgrušavanja. Blaga neželjena dejstva su manja krvarenja, blag kožni osip. Detaljnije informacije o teškim neželjenim dejstvima potražite pod Antikoagulansi i antitrombociti.


Moguća međudejstva
Alkohol, aspirin i salicilati : izbegavajte kombinovanje.
Vitamin K : antagonist varfarina. Izbegavajte konzumiranje velikih količina hrane bogate ovim vitaminom, uključujući lisnato zeleno povrće, mlečne proizvode, šunku, teleću džigericu, kupus, karfiol i ribu.