AMOKSICILIN I KLAVULANSKA KISELINA


ANTIBIOTICI (penicilini)

Fabričko ime leka: Amoksiklav,  Panklav,  Augmentin

Opis leka:
Amoksicilin sa klavulanskom kiselinom je kombinacija antibiotičkog leka, uvedena 1982. godine. Klavulanska kiselina podstiče sposobnost amoksicilina da uništi bakterije.
Ova kombinacija i sam lek amoksicilin primenjuje se za lečenje istih bakterijskih infekcija, uključujući zapaljenje srednjeg uha, zapaljenje sinusa i druge infekcije disajnog trakta, kože mokraćnog trakta. Više informacija vidi pod Penicilini.

Moguća međudejstva lekova:
Ne uzimajte Disulfiram zajedno sa kombinacijom amoksicilina i klavulanske kiseline.