ANTIEMETICI - LEKOVI PROTIV MUČNINE
Lekovi protiv mučnine ( ili antiemetici ) obuhvataju velik broj lekova koji se primenjuju u lečenju mučnine i povraćanja. Ovi neprijatni simptomi mogu biti izazvani ili povezani sa brojnim faktorima, od bolesti vožnje (kinetoza ) do psihoze. Prikladna terapija se određuje prema uzroku mučnine i potrebama i stanju pojedinca.