ALFA 1-ADRENERGIČKI BLOKATORI


DOKSAZOSIN, TERAZOSIN
Fabrička imena lekova: Alphapres, Cardura, Tonacardin, Kamisen

Opis leka:
Alfa 1-adrenergički blokatori pripadaju grupi antihipertenzivnih lekova i primenjuju se za lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija). Selektivno blokiraju alfa receptore na nervnim završecima, čime dovode do opuštanja i širenja krvnih sudova, što olakšava protok krvi i snižava krvni pritisak.

Alfa 1-adrenergički blokatori mogu se koristiti sami ili u kombinaciji sa drugim lekovima, kao što su beta-adrenergički blokatori ili diuretici. Ovi lekovi ne leče visok krvni pritisak, ali pomažu u kontroli krvnog pritiska.
Doksazosin i terazosin se primenjuju i za opuštanje mišića i povećanje protoka urina. Međutim, ne utiču na smanjenje uvećane prostate. Više podataka potražite pod stavkom gore navedenih generičkih lekova.
Obaveštenja o drugim lekovima koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska potražite pod Antihipertenzivi.

Bolesti:
-Visok krvni pritisak 
-Dobroćudno uvećanje prostate
  Neželjena dejstva ovih lekova:  
          Blaga: Otečenost sluzokože nosa, glavobolja, umor, mučnina, poremećaji varenja, nervoza, malaksalost, razdražljivost, kožni osip, zamagljen vid, sanjivost. Ovi efekti bi morali da se povuku kad se bolesnik navikne na lek. Ako ovi ili drugi simptomi traju duže ili postanu nepodnošljivi, treba se javiti lekaru. Možda je potrebno prilagođavanje doze.
          Teža:  Efekat prve doze: alfa1-adrenergički blokatori mogu da izazovu naglo sniženje krvnog pritiska. Simptomi su ošamućenost, omamljenost, vrtoglavica, osećaj lupanja srca ili nesvestica. Ovi simptomi će se najverovatnije pojaviti ako kod početnog uzimanja leka naglo ustanete iz sedećeg ili ležećeg položaja, ako uzimate alkohol, naporno vežbate ili dugo stojite, naročito po vrućini. Odmah idite kod lekara.


  Posebne informacije o leku:
  • Izbegavajte vožnju i opasnije poslove 24 časa po uzimanju prve doze,posle povećanja doze i posle
   ponovljenog lečenja.
  • Još nisu poznati efekti ovih lekova na trudnice, dojilje i decu mlađu od 12 godina.
  • Pre uzimanja ovih lekova treba obavestiti lekara o ranijim alergijskim ili nekim drugim reakcijama na neki od alfa blokatora ili o vrtoglavicama, nesvesticama ili omamljenosti posle uzimanj adrugog leka.
   Obavestite lekara ako ste bolovali od depresije, moždanog udara ili poremećaja moždanog krvotoka;
   koronarnih srčanih oboljenja; poremećaja jetre ili bubrega, kao i ako trenutno bolujete od nekog oboljenja jetre ili uskoro planirate operativni zahvat.
  • Da bi se ublažila omamljenost, prvu dozu treba uzeti pre odlaska na spavanje. Doze se moraju individualno prilagoditi
  • Alfa 1-adrenergički blokatori mogu da utiču na neke laboratorijske analize-mogu izazvati blago
   sniženje broja belih krvnih zrnaca, promenu razmere holesterola i nivoa šećera u krvi.
  • Simptomi raka prostate su slični simptomima dobroćudnog uvećanja prostate. Pre početka lečenja treba zatražiti od lekara da se izvrše analize kojima se može isključiti postojanje raka prostate.
  Moguća međudejstva lekova

         Alkohol: može pojačati dejstvo leka na snižavanje krvnog pritiska i lakše dovesti do
          nesvestice ili izmaglice.
        Estrogen i indometacin : mogu smanjiti efekat sniženja krvnog pritiska.
        Lekovi koji snižavaju krvni pritisak: mogu pojačati dejstvo ovog leka naročito utičući
        na trajanje i težinu simptoma prve doze (nizak krvni pritisak).