ANTIDEPRESIVI


Antidepresivi lekovi pripadaju grupi nenarkotičkih lekova koji uspostavljaju normalne nivoe neurotransmitera serotonina noradrenalina u mozgu. Podgrupe obuhvataju triciklične antidepresive (amitriptilin, dokepin, notriptilin) i selektivne inhibitore ponovnog skladištenja serotonina, na primer fluoksetin.
Iako su lekovi ovih podgrupa različite strukture i načina delovanja, imaju sličnu primenu i neželjena dejstva. Izgleda da su neki od njih delotvorni i kod nedepresivnih oboljenja, na primer kod fobija.
Više informacija potražite pod gore navedenim pojedinim generičkim lekovima; vidi takođe Inhibitori monoamin - oksidaze.

Antidepresivi - Generički nazivi
Selektivni inhibitori ponovnog pruzimanja serotonina : fluoksetin, paroksetin, sertralin
Triciklični antidepresivi : amitriptilin, doksepin, notriptilin

Bolesti

Antidepresivi - Neželjena dejstvaBlaga :

 • Omamljenost i vrtoglavica pri promeni položaja
 • ošamućenost
 • lako zamaranje
 • suva usta
 • glavobolja
 • pojačan apetit ili neodoljiva potreba za nekom vrstom hrane
 • porast telesne težine
 • mučnina ili ređe proliv
 • pojačano znojenje ili nesanica
 • osetljivost na svetlo
Teška:
 • Zamagljen vid
 • smušenost, delirijum, halucinacije
 • paralitični ileus (zapletaj creva, koji se prepoznaje po bolovima ili oticanju trbuha, teškoćama  u disanju i teškom zatvoru), otežano mokrenje
 • bol u oku zbog pogoršanog glaukoma
 • tremor
 • poremećaj srčanog rada
 • nervoza, nemir
 • simptomi slični Parkinsonovoj bolesti (otežan hod, ukočenost udova)
 • retko : alergijske reakcije, kožni osipi ili mrlje, modrice ili krvarenja, žutica, bol u grlu, groznica, zujanje u ušima.

POSEBNE INFORMACIJE

 • Antidepresivi mogu da izazovu omamljenost. Za vreme uzimanja ovih lekova ne treba voziti, upravljati mašinama ili obavljati poslove koji zahtevaju mentalnu budnost.
 • Antidepresivi, naročito fluoksetin, mogu da podstaknu manične napade kod osoba sa maničnom depresijom.
 • Antidepresivi mogu da utiču na testove glukoze u krvi (toleranciju glukoze), izazivajući promenu nivoa šećera u krvi.
 • Fluoksetin može kod nekih osoba da pojača samoubilačke namere. Ako ste imali samoubilačke misli ili verujete da biste mogli biti skloni takvim mislima, svakako obavestite lekara o tome, jer treba da vam propiše drugi lek.
 • Puni efekat antidepresivnog leka možda će biti postignut tek posle nekoliko nedelja.
 • Ako ste trudni, dojite ili planirate trudnoću, posavetujte se sa lekarom pre uzimanja.

Antidepresivi - Moguća međudejstva