ATENOLOL, ORMIDOL, PANAPRES, PRINOMBETA-ADRENERGIČKI BLOKATORI

Atenolol, uveden 1973. godine predstavlja
beta-blokirajući lek koji se propisuje kao pomoć kontroli angine pektoris, visokog krvnog pritiska (hipertenzije), i srčanog udara (infarkta miokarda). Ovaj lek smanjuje potrebu srca za kiseonikom i opušta krvne sudove, zaustavljajući delovanje glavnih hemijskih materija organizma u srcu, krvnim sudovima i određenim mišićima. Ovo delovanje ima za posledicu sniženje krvnog pritiska i ublažavanje angine pektoris. Atenolol je kardioselektivni beta-blokator, što znači da prvenstveno deluje na srčani mišić. U većim dozama utiče i na mišiće bronhija i krvnih sudova. Upozorenja i informacije o neželjenim dejstvima i eventualnim međudejstvima leka potražite pod Beta-adrenergički blokatori.