ANTIHIPERTENZIVI - LEKOVI PROTIV VISOKOG KRVNOG PRITISKAAntihipertenzivi su lekovi koji se primenjuju za kontrolu visokog krvnog pritiska (hipertenzije). Primena određenog leka zavisi delom od jačine poremećaja. Antihipertenzivni preparati obuhvataju : diuretike, blokatore kalcijumskih kanala, inhibitore enzima angiotenzin konvertaze i inhibitore simpatičkog nervnog sistema, koji
deluju centralno (u mozgu) ili periferno (u krvnim sudovima), gde blokiraju moždane signale za sužavanje arterija. Informacije o ovim lekovima koji imaju centralno delovanje i primenjuju se za kontrolu blago do umereno povišenog krvnog pritiska potražite pod Klonidin ili Alfa-metil dopa.
Vidi takođe :