PRILENAP - ENALAPRILPrilenap, lek uveden 1985. godine, se koristi za kontrolu visokog krvnog pritiska (hipertenzija) , insuficijencije (slabosti) srca, kao i prevenciji iste (nedostatak vazduha i oticanje)  kada postoji oštećenje funkcije srčanog mišića.
Kao i drugi ACE inhibitori, enalapril izaziva opuštanje, širenje zidova arterija pa time snižava krvni pritisak i smanjuje udarni volumen srca. Prilenap se ponekad radi efikasnijeg snižavanja krvnog pritiska, kombinuje sa hidrohlorotiazidom.
Informacije o neželjenim dejstvima i mogućim međudejstvima pogledati pod Inhibitori enzima prerade angiotenzina (ACE inhibitori).
Uzimanje ovog leka sa hranom ili bezalkoholnim pićima ne utiče na njegovo dejstvo. U toku terapije ne smete konzumirati alkohol, koji mu pojačava delovanje. Nema podataka da enalapril utiče na psihofizicku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima ili rukovanja masinama. Kod nekih pacijenata povremeno se moze javiti vrtoglavica ili zamor.

Prilenap tablete se mogu uzimati i u toku obroka kao i van obroka, sa malo tečnosti. Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je sto pre i nastavite terapiju po novom rasporedu od tog trenutka. Nikada je ne povecavajte da biste nadomestili jer postoji mogucnost predoziranja.
Simptomi predoziranja su snizenje krvnog pritiska, stanje skoro potpunog gubitka svesti, vrtoglavice, omaglice, ubrzani i snazni otkucaji srca, nervoza, kasalj, slabost bubrega i ubrzano disanje.
Necete ostetiti nikakve promene ako ga naglo prestanete trositi.

Prilenap ne smete uzimati ukoliko ste :
 • alergični na neki od sastojaka ovog leka ili neki ACE inhibitor, 
 • u trudnoći, ako planirate trudnoću i u toku dojenja zbog mogućeg štetnog dejstva na bebu
 • ako ste imali angioedem (otok kože, naročito na licu i oko usana, kao i otok guše) prilikom uzimanja ove vrste lekova.
Pre pocetka terapije enalaprilom obavestite lekara ako uzimate :
 • Diuretike koji stede kalijum (spironolakton, triamteren i amilorid), diuretike kao sto su tiazidi, diuretike Henle-ove petlje - furosemid i bumetanid, nitroglicerin i ostale nitrate, vazodilatatore
 • Triciklicne antidepresive
 • Litijum u lecenju psihijatrijskih oboljenja
 • Nesteroidne antiflamatorne l. (diklofenak)
 • Prokainamid
 • Citostatike ili imunosupresive
 • Alopurinol
 • Simpatikomimetike adrenalin, noradrenalin, efedrin
 • Antidijabetike