ALPRAZOLAM - Xanax, Ksalol, Zaxan, ZolaremAnksiolitici

Fabrička imena leka:  Xanax,  Ksalol,  Zaxan,  Zolarem

Opis leka:
Alprazolam se primenjuje za kratkotrajno lečenje anksioznih stanja i strepnje povezane sa depresijom. Koristi se i za lečennje paničnog poremećaja. Pošto može da izazove stvaranje navike, alprazolam se ne koristi za
ublažavanje depresije i stresa svakodnevnog života. U odnosu na ostale benzodiazepine, stvaranje navike u toku primene alprazolama se češće javlja. Bliže informacije o neželjenim dejstvima i međudejstvima leka vidi pod Benzodiazepini. Pošto lek izaziva sanjivost, budite oprezni pri upravljanju automobilom.