ANTIDIJABETICI


ANTIDIJABETIČKI LEKOVI

   Primena specifičnog leka za lečenje dijabetesa zavisi od tipa obolenja. Oralni hipoglikemički lekovi se propisuju kod insulin-nezavisnog dijabetesa, poznatom pod nazivom dijabetes tipa 2. Insulin-zavisni dijabetes (tip 1) se može držati pod kontrolom jedino injekcijama insulina, hormona koji normalno proizvodi pankreas. Program ishrane i vežbi, koji se koristi u kombinaciji sa antidijabetičkim lekovima, bitan je u kontroli oba tipa
bolesti.
Oralni hipoglikemički lekovi podstiču lučenje postojećeg insulina kod osoba čiji organizam je u stanju da proizvodi insulin. Ovi lekovi ne snižavaju šećer sami, već deluju uz propisani program ishrane i vežbi.
Injekcije insulina osiguravaju potrebne količine insulina kod osoba čiji ga organizam ne proizvodi. Insulin sam snižava šećer u krvi, iako najefikasnije deluje u kombinaciji sa programom ishrane i vežbi.
Više informacija i činjenica o neželjenim dejstvima sa mogućim međudejstvima sa drugim lekovima vidi pod Glipizid, Insulin i Oralni hipoglikemici.


GENERIČKI NAZIVI

Hormoni :   insulin
Oralni hipoglikemici :  glipizid,  gliburid