Akupresuraakupresura tacke
akupresura - tačke
Ovaj način lečenja sastoji se u pritiskanju tačaka na telu prstima ili rukama da bi se izmenio unutrašnji protok navodne životne snage ili energije nazvane ČI (chi), njenim jačanjem, umirivanjem ili uklanjanjem prepreka za njen protok.
Akupresura je jedna u nizu metoda lečenja koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj kineskoj medicini, sistemu zdravstvene nege koji je potekao iz Kine pre nekoliko hiljada godina i još uvek nailazi na široku primenu u azijskim zemljama.

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, tačke za akupresuru poređane su duž 14 telesnih meridijana ili puteva. Dvanaest meridijana je bilateralno, tj. njihove identične verzije postoje na telu sa obe strane. Preostala  dva su unilateralna i pružaju se sredinom tela. Ovih 14 meridijana  ne odgovara nijednom fiziološkom procesu ili anatomskoj strukturi  tela, kao što su nervi ili krvni sudovi. Međutim, neka dobro kontrolisana ispitivanja nagoveštavaju da akupresura može da bude delotvorna kod niza zdravstvenih problema, uključujući mučninu, bolove i slabost povezanu s moždanim udarom. Može da se pritisne samo jedna tačka da bi se ublažio određeni simptom ili tegoba, ili da bi se poboljšalo opšte stanje organizma, može se raditi na nizu tačaka tačni određenim redosledom.

Akupresuru može da primeni neko ko je uvežban u toj tehnici ili se ona može vežbati kod kuće. Snaga pritiska se razlikuje od mesta do mesta, ali generalno, na većini mesta potrebno je primeniti pritisak jednakog intenziteta prema dole u trajanju od jednog do dva minuta. Ako primenjujete pritisak na neko mesto nekoliko puta za redom, dovršite postupak na jednoj strani tela pre nego što pređete na drugu.

tačke za akupresuru
Tačke
Opasnosti kod akupresure su minimalne, pod uslovom da se poštuju neke mere opreza. Tokom trudnoće nikada se ne smeju pritiskati tačke označene kao Slezina 6 i Debelo crevo 4. Ako je moguće potpuno izbegavati predeo stomaka. Nikad ne pritiskajte otvorene rane, proširene vene, tumore, upaljenu ili inficiranu kožu, mesta nedavnog opracijskog zahvata ili predele u kojima se sumnja na prelom kosti.