PROPOKSIFENPropoksifen, narkotik koji se propisuje za ublažavanje blagog do umereno jakog bola, često se kombinuje sa paracetamolom. Sa manjom verovatnoćom izaziva zavisnost i teške simptome odvikavanja nego ostali opijatni analgetici.

Posebne informacije
  • Retko može da izazove žuticu i ošteti funkciju jetre, pri čemu se javljaju slabost, gubitak apetita i mučnina.
  • Kombinovanje sa alkoholom, trankvilizatorima, sedativima, antidepresivima ili mišićnim relaksansima može biti smrtonosno. Ne smeju se kombinovati bez znanja lekara.
Moguća međudejstva
  • Amfetamini : ako pacijent koji koristi amfetamine uzme preveliku dozu propoksifena, postoji opasnost od konvulzija.
  • Antikoagulansi : ovaj lek može da pojača dejstvo određenih antikoagulanasa.
  • Cimetidin : moguće oštećenje centralnog nervnog sistema.
  • Duvan slabi dejstvo ovog leka.
  • Karbamazepin može da pojača dejstvo propoksifena, što dovodi do većeg rizika trovanja.